٣-تخته نرد

image
image
image


!یكى از قدیمى ترین بازیهاى جهان را بازى كنید...تخته نرد .قدمت این بازى به حدود ٥٠٠٠ سال قبل برمیگردد كه از سرزمین بین النهرین برخواسته است تخته نرد یك بازى فكرى و استراتژیك با چاشنى شانس است. این بازي دو نفره شامل ١٥ مهره و ٢٤ خانه است. مهره ها بنا به عدد .تاس جابجا مى شوند.هدف این بازى بر این مبنا است كه بازیكن تمامى مهره هاى خود را قبل از حریف مقابل به بیرون منتقل كند .تخته نرد یك بازى كاملا مهیج و رقابتى است كه استراتژى و البته قدرى شانس در آن ركن اساسي است .شما میتوانید كاربران دیگر را در سایت انتخاب و با آنها بازى كنید .این بازى به نحوى طراحى شده است كه شما براحتى میتوانید خود را با محیط آن وفق دهید