POOL

image


مردم زیادى در دنیا طرفدار این بازى مفرح و جذاب هستند.زمانى كه به هر دلیلى قادر به این بازى نیستند نیز میتوانند با شرط بندى در آن درآمد زیادى كسب كنند و احساس خشنودي زیادى از آن كسب كنند. راههاى زیادى براى بازى كردن در سطوح مبتدى و تورنمتهاى پیشرفته وجود دارد. قبل از اینكه كسى بخواهد بیلیارد بازى كند،میبایست اطلاعات كاملى از قوانین و مقررات بازى كسب .كند .همانطور كه شرایط مختلفى براى شرط بندى در بازى اسنوكر است،براى بیلیارد نیز شرایط متفاوتى براي شرط بندى هستند .هر دو این بازیها در شمال آمریكا و بقیه نقاط دنیا بسیار معروف هستند و حتى به عنوان ورزش در برخى سایتها معرفى شده اند قابلیت شرط بندى در بازیهاى تكى و چرخشى و تورنمنتها در بیلیارد،باعث شده اند كه بازیكنان شرایط انتخاب زیادى براى بازى .داشته باشند